گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

Elite Students

یست اول نمره های  عمومی  سمستر اول الی ششم
شماره ID اسم ولد فیصدی نتیجه صنوف
۱ ۳۲۸ فاضله حاجی فضل احمد ۹۹٫۲۵ کامیاب H
۲ ۶۰ سید صادق سید فاضل ۹۷٫۷۳ کامیاب C
۳ ۲۸۸ حمیده جواد ۹۷٫۱۵ کامیاب A
۴ ۱۸۶ عبدالعظیم غلام حسن ۹۵٫۰۰ کامیاب E
۵ ۱۶۳ محمد شعیب محمد ابرهیم ۹۴٫۴۵ کامیاب D
۶ ۳۲۷ روح الله احمد حسین ۹۳٫۴۸ کامیاب F
۷ ۳۷۴ قدرت الله عنایت الله ۹۲٫۷۵ کامیاب G
۸ ۳۷۸ محمد امید حاجی عبدالرشید ۸۴٫۵۰ کامیاب I
لیست دوم نمره های  عمومی  سمستر اول الی ششم
شماره ID اسم ولد فیصدی نتیجه صنوف
۱ ۳۰۰ عارف محمد خان ۹۴٫۹۵ کامیاب C
۲ ۱۴۱ سعادت خواجه محبوب شاه ۹۴٫۲۵ کامیاب A
۳ ۱۶۵ آرمان عبدالرحمن ۹۳٫۰۵ کامیاب D
۴ ۳۶۸ عبیدالحق عبدالقادر ۹۱٫۵۰ کامیاب H
۵ ۲۵۴ عبدالصبور عبدالملک ۸۷٫۷۵ کامیاب F
۶ ۳۰۵ ماه جبین حاجی محمد عمر ۸۷٫۲۸ کامیاب G
۷ ۳۲۶ احمد ولی گل احمد ۸۷٫۰۸ کامیاب E
۸ ۴۰۱ محمود غلام سرور ۸۳٫۸۵ کامیاب I
لیست سوم نمره های  عمومی  سمستر اول الی ششم
شماره ID اسم ولد فیصدی نتیجه صنوف
۱ ۱۵۰ عبدالسمیع غلام صدیق ۹۲٫۷۵ کامیاب C
۲ ۲۹۲ محمد قسیم محمد نعیم ۹۱٫۵۵ کامیاب A
۳ ۱۷۵ محمد مهدی محمد نادر ۸۹٫۸۵ کامیاب D
۴ ۳۱۲ محمد شفیع عبدالغنی ۸۵٫۸۰ کامیاب H
۵ ۱۷۷ اصغر خداداد ۸۳٫۷۸ کامیاب E
۶ ۴۱۱ نعمان غلام صدیق ۸۱٫۰۵ کامیاب I
۷ ۳۰۳ بوستان محمد یوسف ۸۰٫۷۹ کامیاب G
۸ ۱۸۰ صفی الله حبیب الله ۸۰٫۲۵ کامیاب F

Powered by keepvid themefull earn money