گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

دانشجویان نخبه

لیست اول نمره های  عمومی  سمستر اول الی ششم
شماره ID  اسم  ولد فیصدی  نتیجه  صنوف
۱ ۳۲۸ فاضله حاجی فضل احمد ۹۹٫۲۵ کامیاب H
۲ ۶۰ سید صادق سید فاضل ۹۷٫۷۳ کامیاب C
۳ ۲۸۸ حمیده  جواد  ۹۷٫۱۵ کامیاب A
۴ ۱۸۶ عبدالعظیم  غلام حسن ۹۵٫۰۰ کامیاب E
۵ ۱۶۳ محمد شعیب محمد ابرهیم ۹۴٫۴۵ کامیاب D
۶ ۳۲۷ روح الله احمد حسین ۹۳٫۴۸ کامیاب F
۷ ۳۷۴ قدرت الله عنایت الله ۹۲٫۷۵ کامیاب  G
۸ ۳۷۸ محمد امید حاجی عبدالرشید ۸۴٫۵۰ کامیاب I
لیست دوم نمره های  عمومی  سمستر اول الی ششم
شماره ID  اسم  ولد فیصدی  نتیجه  صنوف
۱ ۳۰۰ عارف محمد خان ۹۴٫۹۵ کامیاب C
۲ ۱۴۱ سعادت  خواجه محبوب شاه ۹۴٫۲۵ کامیاب A
۳ ۱۶۵ آرمان عبدالرحمن ۹۳٫۰۵ کامیاب D
۴ ۳۶۸ عبیدالحق عبدالقادر  ۹۱٫۵۰ کامیاب H
۵ ۲۵۴ عبدالصبور عبدالملک ۸۷٫۷۵ کامیاب F
۶ ۳۰۵ ماه جبین حاجی محمد عمر ۸۷٫۲۸ کامیاب  G
۷ ۳۲۶ احمد ولی گل احمد ۸۷٫۰۸ کامیاب E
۸ ۴۰۱ محمود غلام سرور ۸۳٫۸۵ کامیاب I
لیست سوم نمره های  عمومی  سمستر اول الی ششم
شماره ID  اسم  ولد فیصدی  نتیجه  صنوف
۱ ۱۵۰ عبدالسمیع غلام صدیق ۹۲٫۷۵ کامیاب C
۲ ۲۹۲ محمد قسیم  محمد نعیم  ۹۱٫۵۵ کامیاب A
۳ ۱۷۵ محمد مهدی محمد نادر ۸۹٫۸۵ کامیاب D
۴ ۳۱۲ محمد شفیع  عبدالغنی  ۸۵٫۸۰ کامیاب H
۵ ۱۷۷ اصغر  خداداد ۸۳٫۷۸ کامیاب E
۶ ۴۱۱ نعمان غلام صدیق  ۸۱٫۰۵ کامیاب I
۷ ۳۰۳ بوستان  محمد یوسف ۸۰٫۷۹ کامیاب  G
۸ ۱۸۰ صفی الله حبیب الله ۸۰٫۲۵ کامیاب F

طراح و میزبان:شرکت هرات هاست

Powered by keepvid themefull earn money