گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

کاریکولم رشته فارمسی

فارمسی یکی از رشته های اساسی علوم صحی است که طرح فورمولیشن، ساخت، تدارک و عرضه مناسب دوا و سایر محصولات کیمیاوی محور اصلی آنرا تشکیل  میدهد.

این شعبه طبابت دوره های متنوع از انکشاف خویش را در مقاطع زمانی مختلف طی نموده و این روند بشکل مسمتر روز به روز در حال توسعه میباشد.

از نقطه نظر ارزش دهی یکی از بخش های خطیر و پر مسوولیت طبابت فارمسی است. تا جاییکه توجه به کیفیت کاری و اکادمیکی این عرضه به مصابه تضمین موفقیت در معالجه، تشخیص و وقایه هر کدام از امراض خواهد بود.

چنانکه همه میدانیم متاسفانه بنا به دلایل متعددی مسوولیت بخش های مختلف فارمسی به عهده افراد غیر مسلکی بوده که این امر باعث ایجاد چالش های زیادی در زمینه عرضه خدمات دوایی موثر گردیده است.

در شرایط کنونی صحی کشور ما ضرورت به کدر های مسلکی فارمسی بیشتر از پیش محسوس بوده و این نیاز در نزد طبقه اناث جامعه با شدت بیشتری احساس میگردد. امروز در جوامع مسلمان و غیر مسلمان نقش یک فارمسست زن در بهتر ساختن روند معالجه بیماران اناث امریست انکار نکردنی، بنآ توقع میرود نقش فارمسستان اناث در تسهیلات مختلف صحی چه در سکتور دولتی و چه در سکتور خصوصی تعمیم گردد.

برای دریافت کاریکولم رشته فارمسی روی لینک کلیک نمایید.

طراح و میزبان:شرکت هرات هاست

Powered by keepvid themefull earn money