گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

کارمندان

کارمندان انستیتوت علوم صحی عاطفی
۱  داکترعبدالناصر  ثنا مقام ریاست
۲  داکترمحمد امین  خاموش  معاون علمی و تحقیق
۳ ضیاالرحمن  اعظمی معاون اداری و مالی 
۴ عبدالقیوم  گلزاری مدیر امتحانات و نتایج 
۵ محمد صحیب  محمدی مدیر انکشاف منابع بشری و انسجام 
۶ عبدالله  عزیزیار مدیر تدارکات 
۷ نثار احمد شریفی مدیر تدریس و محصل 
۸ عادله  عزیزی مدیر اداری و خدمات 
۹ قاسم عبداللهی مدیر روابط عامه و آی تی
۱۰ الهه  سروری  معاون تدریس و محصل 
۱۱ فتح الرحمان  اعظمی آمر تنظیم امتحانات 
۱۲ احمد قسیم  هروی  آمر ارتباطات در کابل 
۱۳ فاطمه  نوری  خزانه دار
۱۴ عبدالشکور شهیر آمر اسکلب و لابراتوار 
۱۵ محمد نعیم  حیدریار آمر ساختمان و تخنیک 
۱۶ خیرالله  کریمی هماهنگ کننده کلینیکی 
۱۷ معروف شریفی هماهنگ کننده کلینیکی 
۱۸ ضیا الحق  حسینی  تخنیکر 
۱۹ پرویز صالحزاده دریور
۲۰ عبدالوکیل  بارکزی گارد
۲۱ نصیر احمد  صدیقی  گارد
۲۲ جمعه گل  محمودی  گارد
۲۳ فیض احمد نبی زاده صفاکار 
۲۴ جمعه گل  حسینی  صفاکار 
۲۵ منیژه  احمدی صفاکار 
۲۶ پری گل  کریمی صفاکار 

طراح و میزبان:شرکت هرات هاست

Powered by keepvid themefull earn money