گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

معرفی

معرفی رشته فارمسی

فارمسی یکی از رشته های اساسی علوم صحی است که طرح فورمولیشن، ساخت، تدارک و عرضه مناسب دوا و سایر محصولات کیمیاوی محور اصلی آنرا تشکیل  میدهد.

این شعبه طبابت دوره های متنوع از انکشاف خویش را در مقاطع زمانی مختلف طی نموده و این روند بشکل مسمتر روز به روز در حال توسعه میباشد.

از نقطه نظر ارزش دهی یکی از بخش های خطیر و پر مسوولیت طبابت فارمسی است. تا جاییکه توجه به کیفیت کاری و اکادمیکی این عرضه به مصابه تضمین موفقیت در معالجه، تشخیص و وقایه هر کدام از امراض خواهد بود.

چنانکه همه میدانیم متاسفانه بنا به دلایل متعددی مسوولیت بخش های مختلف فارمسی به عهده افراد غیر مسلکی بوده که این امر باعث ایجاد چالش های زیادی در زمینه عرضه خدمات دوایی موثر گردیده است.

در شرایط کنونی صحی کشور ما ضرورت به کدر های مسلکی فارمسی بیشتر از پیش محسوس بوده و این نیاز در نزد طبقه اناث جامعه با شدت بیشتری احساس میگردد. امروز در جوامع مسلمان و غیر مسلمان نقش یک فارمسست زن در بهتر ساختن روند معالجه بیماران اناث امریست انکار نکردنی، بنآ توقع میرود نقش فارمسستان اناث در تسهیلات مختلف صحی چه در سکتور دولتی و چه در سکتور خصوصی تعمیم گردد.

خصوصیات برجسته فردی فارمسست

از آنجاییکه یکی از موارد اساسی در تجویز دوا بحث دوزاژ آن است، بنآ ایجاب مینماید فارمسست فردی دقیق، صحتمند، صبور و دارای انگیزه و اعتماد به نفس عالی باشد.

در کنار موارد فوق داشتن قوه تامین ارتباطات همراه با برخورداری از مهارت و سلوک مناسب عملکرد فارمسست را در بین جامعه طبی برجسته مینماید.

مسوولیت ها

با در نظر داشت سویه تحصیلی (فارمسست، تکنیشن فارمسی) بعضی ساحات مسوولیتی مسلکی فارمسی قرار ذیل شرح میگردد:

 1. ترتییب، تدقیق و تطبیق فارماکوپه
 2. تحقیق بالای فورمولیر دوایی
 3. مطالعه فورمولیشن جدید
 4. تفتیش امور دوایی
 5. کنترول ادویه مخدره، ادویه مجاز، واکسین ها و سیروم های معافیتی
 6. کنترول فروش ادویه در دواخانه ها
 7. ایجاد لابراتوارهای بیولوژیکی طبی
 8. تحقیق پیرامون کشت نباتات طبی
 9. تهیه لوازم آرایشی
 10. کار در دواخانه، دیپو و ستاک های بزرگ دوایی

امروز با اینکه فارمسستان و معاون فارمسستان نظر به کمبود کدرها، موقف اصلی خویش را نیافته اند و در چند سال اخیر با وجود فراغت تعداد کثیری از افراد مسلکی بخش های فارمسی از موسسات تحصیلات عالی و انستیتوت های علوم صحی هنوز هم تسهیلات صحی دور و نزدیک به افراد مسلکی ماهر این عرصه ضرورت دارند.

دورنمای شغلی

با توجه به میزان کمبود فارمسست و نیازمندی های عینی جامعه به این قشر و نظر به شرایط ایجاد شده جهت تربیه کدر های مسلکی، امیدواری زیادی وجود دارد تا از طریق فاکولته های فارمسی و انستیتوت های علوم صحی در سکتور دولتی و خصوصی، این کمبود را تا حد ممکن مرفوع گردیده و نتیجتآ وضعیت عرضه خدمات دوایی در جهت مطلوب تغییر نماید.

مدت دوره تحصیلی

مدت تحصیل در فاکولته فارمسی ۴ سال، در مرحله Pharm –D  به مدت پنج سال و در انستیتوت های علوم صحی نیمه عالی ( تکنیشن فارمسی ) دو سال میباشد.

دیپارتمنت فارمسی انستیتوت علوم صحی عاطفی در سال ۱۳۹۲ در چهار چوب این انستیتوت در ولایت هرات ایجاد گردید و تا به حال به تعداد زیادی محصلین ذکور و اناث ازین رشته فارغ التحصیل گردیده و شامل بازار کار گردیده اند.

فاکولته فارمسی در چهارچوب موسسه تحصیلات عالی عاطفی در سال ۱۳۹۴ افتتاح و هم اکنون دارای چندین صنف فعال میباشد و جوانان هرات از فرصت ایجاد شده استفاده نموده و مصروف ادامه تحصیل درین رشته میباشند.

رشته بندی در مقاطع مختلف

گرایشهای ماستری

 • فارماکولوژی
 • بیوشیمی
 • فارماکوگنوزی ( نباتات طبی )
 • میکروبیولوژی
 • توکسیکولوژی
 • فارمسی شیمیک
 • فارمسیوتیکس ( تکنالوژی ساخت دوا )

      گرایشهای دکتری PHD  

 • فارمسیوتیکس
 • فارماکوگنوزی
 • میکروبیولوژی
 • فارمسی شیمیک و کنترول ادویه

وضعیت فارمسی در ولایت هرات

خدمات فارمسی در سطح شهر هرات و ولسوالی های آن در سطوح کلینیکی و غیر کلینیکی شامل تورید، تولید و تجارت دوا، سیروم های معافیتی و لوازم آرایشی بصورت حداقل میباشد و دلیل این موضوع چنانچه قبلآ تذکر داده شد کمبود پرسونل مسلکی بوده تا جاییکه دیده شده در بسیاری تسهیلات صحی افرادی در عرصه فارمسی توظیف اند که متعلم مکتب میباشند.

 

 

طراح و میزبان:شرکت هرات هاست

Powered by keepvid themefull earn money