گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

دانشجویان نخبه

انستیتوت علوم صحی عاطفی
معاونیت علمی و تحقیق
مدیریت امتحانات و نتایج
لیست محصلان اول الی سوم نمره سمسترهای بهار ی و خزانی  ۱۳۹۶ 
شماره ID اسم ولد فیصدی نمرات صنف سمستر
۱ ۹۰۶ شهاب الدین بهاء الدین ۹۳٫۱۳ نرسنگ E ششم
۲ ۹۱۸ لطیفه عبدالظاهر ۹۲٫۷۵ نرسنگ E ششم
۳ ۹۸۳ عبدالباری ملا ابراهیم ۹۱٫۷۵ نرسنگ E ششم
۱ ۱۰۰۶ نذیراحمد عبدالعزیز ۹۷٫۵ نرسنگ G ششم
۲ ۱۰۴۷ عبدالهادی عبدالوهاب ۹۶٫۸ نرسنگ G ششم
۳ ۱۰۳۲ فریدون غلام سخی ۹۶٫۸ نرسنگ G ششم
۱ ۱۳۰۶ سلطان احمد غلام جیلانی ۹۲٫۳ نرسنگ H پنجم
۲ ۱۳۲۳ غلام حبیب  غلام محی الدین ۹۱٫۸ نرسنگ H پنجم
۳ ۱۳۰۴ رضا محمد افضل ۸۷٫۳ نرسنگ H پنجم
۱ ۱۶۲۱ عبدالسمیع عبدالحکیم ۹۷٫۸ نرسنگ I چهارم
۲ ۱۶۵۰ نصیراحمد محمد  ۹۶٫۵ نرسنگ I چهارم
۳ ۱۶۳۵ مرضیه عبدالستار ۹۶٫۰ نرسنگ I چهارم
۱ ۱۶۹۰ عبدالخالق نثاراحمد ۹۸٫۳ نرسنگ K چهارم
۲ ۱۶۸۳ وحید  رمضان ۹۶٫۸ نرسنگ K چهارم
۳ ۱۷۱۰ اسد الله احمدخان ۹۵٫۳ نرسنگ K چهارم
۱ ۱۹۷۷ محمد شفیق عبدالاحمد ۸۶٫۸ نرسنگ L سوم
۲ ۱۵۹۳ عبدالقدوس عبدالقیوم  ۸۴٫۸ نرسنگ L سوم
۳ ۱۶۸۱ فیض احمد محمد نادر ۷۹٫۰ نرسنگ L سوم
۱ ۱۳۵۱ زهره غلام نبی ۹۸٫۸ تکنالوژی H چهارم
۲ ۱۳۲۹ ردنا عبدالرزاق ۹۸٫۲ تکنالوژی H چهارم
۳ ۱۳۳۴ عبدالحامد عبدالعزیز ۹۰٫۱ تکنالوژی H چهارم
۱ ۱۷۲۴ فرشته وحیدالله ۹۹٫۱ تکنالوژی I چهارم
۲ ۱۷۲۶ سمیرا حاجی عبدالغفار ۹۶٫۷ تکنالوژی I چهارم
۳ ۱۳۳۷ عبدالقدیر  عبدالروف ۹۵٫۱ تکنالوژی I چهارم
۱ ۱۱۱۸ سلطان عزیز محمد غوث ۹۴٫۲ تکنالوژی J چهارم
۲ ۱۷۲۲ جمال الدین جلال الدین ۹۰٫۳ تکنالوژی J چهارم
۳ ۱۷۹۰ فرهاد یارمحمد ۸۹٫۷ تکنالوژی J چهارم
۱ ۱۳۶۷ قدرت الله عنایت الله ۹۲٫۵ فارمسی H چهارم
۲ ۱۳۶۳ امیدالله حسام الدین ۸۶٫۹ فارمسی H چهارم
۳ ۱۳۷۰ نذیراحمد فضل احمد ۷۹٫۳ فارمسی H چهارم
۱ ۱۸۷۸ بهاالدین عبدالغنی ۸۶٫۳ فارمسی I چهارم
۲ ۱۸۷۷ فدیه غلام محمد ۸۵٫۷ فارمسی I چهارم
۳ ۱۸۸۶ مجتبی عطاالله ۸۳٫۷ فارمسی I چهارم
۱ ۱۹۱۷ عبدالمجید محمد ۸۷٫۶ فارمسی J چهارم
۲ ۱۹۰۸ لیدا عبدالقیوم ۸۵٫۲ فارمسی J چهارم
۳ ۱۹۱۸ عبدالناصر عبدالله ۸۵٫۱ فارمسی J چهارم
۱ ۱۸۲۲ میرویس عبدالستار ۹۴٫۴ پروتز A چهارم
۲ ۱۸۳۵ عبدالحامد عبدالحلیم ۸۹٫۶ پروتز A چهارم
۳ ۱۸۱۵ خدیجه حلیم ۸۷٫۶ پروتز A چهارم
۱ ۱۸۵۸ جمال ناصر محمد همایون ۹۶٫۸ پروتز B چهارم
۲ ۱۸۵۴ غلام حضرت غلام رسول ۹۳٫۲ پروتز B چهارم
۳ ۱۸۶۶ رومینا عبدالله ۹۲٫۴ پروتز B چهارم
۱ ۱۲۲۴ سونیتا عبدالمجید ۹۴٫۰ رادیولوژی B ششم
۲ ۱۲۲۶ نذیر احمد  عبدالاحمد ۸۸٫۳ رادیولوژی B ششم
۳ ۱۲۳۰ نادیه میرحامد ۸۵٫۶ رادیولوژی B ششم
۱ ۱۹۴۲ جمعه خان عبدالعلی ۹۵٫۷ رادیولوژی C چهارم
۲ ۱۹۳۷ محمد جاوید عبدالشکور ۸۹٫۰ رادیولوژی C چهارم
۳ ۱۹۳۶ عتیق الله اسد خان ۸۶٫۵ رادیولوژی C چهارم
۱ ۱۲۸۷ معصومه یوسف ۹۶٫۶ قابلگی M چهارم
۲ ۱۲۷۰ زهره  خلیل احمد ۹۵٫۵ قابلگی M چهارم
۳ ۱۲۷۴ سعیده عبدالغنی ۹۵٫۳ قابلگی M چهارم
۱ ۱۴۴۳ نادیه غلام ربانی ۹۷٫۲ قابلگی N چهارم
۲ ۱۳۹۸ سیما عبدالظاهر ۹۶٫۹ قابلگی N چهارم
۳ ۱۴۲۶ آرزو عبدالحلیم ۹۵٫۵ قابلگی N چهارم
۱ ۱۴۵۸ بهناز محمدهاشم ۹۸٫۸ قابلگی O چهارم
۲ ۸۳۳ مرضیه حاجی عبدالکریم ۹۸٫۵ قابلگی O چهارم
۳ ۱۴۶۶ روبینا محمدعارف ۹۸٫۳ قابلگی O چهارم
۱ ۱۵۳۵ فرشته  سید محمدنور ۱۰۰٫۰ قابلگی P چهارم
۲ ۱۵۲۷ گلثوم میرشمس الدین ۹۸٫۵ قابلگی P چهارم
۳ ۱۵۱۶ فریده خوشدل ۹۸٫۳ قابلگی P چهارم
۱ ۱۵۵۷ رحیمه غوث الدین ۹۹٫۸ قابلگی Q چهارم
۲ ۱۵۶۶ شریفه  ولس خان ۹۸٫۸ قابلگی Q چهارم
۳ ۱۵۵۳ مرسل میراحمد ۹۸٫۴ قابلگی Q چهارم
۱ ۱۹۷۶ پریسا احمدشاه ۹۹٫۰ قابلگی R سوم
۲ ۱۹۸۲ فریحه عبدالحلیم ۹۶٫۲ قابلگی R سوم
۳ ۱۹۸۸ زرغونه محمد سرور ۹۵٫۵ قابلگی R سوم
۱ ۱۹۲۱ احمد جاوید شاه گل ۹۱٫۱ انستیزی B دوم
۲ ۱۹۲۴ محمدنعیم  عبدالخلیل ۸۹٫۳ انستیزی B دوم
۳ ۱۹۳۰ فرید احمد پیداگل ۸۶٫۰ انستیزی B دوم

طراح و میزبان:شرکت هرات هاست

Powered by keepvid themefull earn money