گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

تقسیم اوقات فاینل

انستیتوت علوم صحی عاطفی

مدیریت امتحانات و نتایج

امتحانات پایان سمستر بهاری ۱۳۹۷

صنف

رشته

صنف اول  W صنف اول  V صنف اول  U صنف دوم  T صنف دوم  S صنف دوم  R قایلگی عالی

صنف اول  O

صنف دوم  N

صنف دوم  M

صنف دوم  L

صنف سوم  K

صنف سوم I

صنف سوم  H

نرسنگ عالی

صنف اول  N

صنف اول  M

صنف دوم  L

صنف دوم  K

تکنالوجی طبی
صنف اول  N صنف اول  M صنف دوم  L صنف دوم  K

فارمسی

صنف اول  E صنف دوم  D صنف دوم  C پروتیز دندان

صنف اول  A

تکنیشین چشم

انجینیری طبی

انستیزی

صنف اول  E

صنف سوم  C

فیزیوتراپی

صنف سوم  C

رادیولوژِی

برای دانلود تقسیم اوقات، بر روی صنف مورد نظر خودتان کلیک نموده به طور مستقیم فایل دانلود خواهد شد.

 

طراح و میزبان:شرکت هرات هاست

Powered by keepvid themefull earn money